Tässä artikkelissa kuvataan upeita tuloksia, joita Unihengitys-pilottikurssille osallistuneet saavuttivat 4-5 viikon Hoitava Hengitys -harjoittelulla. Unenlaatu parani, kuorsaus vähentyi sekä Livtec Recovery -mittauksessa uniapnean riskiä kuvaava SA score pieneni kaikilla osallistujilla.

Yleisimpiä ensimmäisistä Hoitava Hengitys -kurssilaisten saavuttamista hyödyistä on unenlaadun paraneminen. Hengitysohjaajan urani alussa tämä oli pieni yllätys itsellenikin, koska olinhan hakeutunut Buteyko-ohjaajakoulutukseen pystyäkseni ohjaamaan pojallemme hänen astmaansa lievittäviä harjoituksia. Pian kävi selväksi, että harjoitteiden hyödyt ovat paljon laajemmat.

Saman oli tietenkin havainnut Buteyko-menetelmän kehittänyt Professori Buteyko. Hän oivalsi, että hengityksensä tasapainottamisesta hyötyisi suurin osa väestöstä sanoen, että jopa 90 %  ylihengittää/liikahengittää, vaikkakin piilevästi. Hengityksensä tasapainottamisesta eivät siis hyödy pelkästään astmaatikot, vaan lähes kaikki, myös terveeksi itsensä tuntevat. Kehittämäänsä teoriaa sekä harjoitteita Buteyko tutki ja testasi suurella määrällä potilaita ja todisti heidän terveydentilansa kohenevan hengityksen tasapainottumisen myötä, sairaudesta riippumatta.

Professori Buteyko teki lääkärin- ja tutkijantyötään Neuvostoliitossa 1950-luvulta alkaen, mutta vasta 1990-luvun alussa menetelmä levisi länsimaihin, ensimmäisenä Australiaan. Australiassa menetelmän hyödyt astman hoidossa todistettiin ensimmäisellä länsimaisella Buteyko-tutkimuksella vuonna 1994.

Buteyko-menetelmän hyödyt havaittiin astman lisäksi myös mm. kuorsauksen ja uniapnean hoidossa, joten Buteyko-ohjaajille tuli yhä enemmän myös näistä vaivoista kärsiviä asiakkaita. Menetelmän hyötyjä kartoitti BIBH:n (Buteyko Institute of Breathing and Health) tilaamana sairaanhoitaja Mary Birch vuonna 2010. Raportti tehtiin ohjaajille lähetettyjen kyselyiden perusteella. Vastaukset kattoivat peräti 11 000 Buteyko-kurssille osallistuneen uniapneetikon tulokset.

Valtaosa Buteyko-ohjaajista ilmoitti, että yli 95 % uniapneetikoista koki unenlaatunsa parantuneen ja noin 80 % oli päässyt eroon CPAP-laitteesta tai uniapneakiskoista. Lisäksi osallistujien muut oireet, kuten kuorsaus, päänsäryt ja levottomat jalat -oire lievittyivät, heikentynyt keskittymiskyky parantui sekä virkeys lisääntyi. Nämä tulokset selittyvät raportin mukaan hyperventilaation eli liikahengitystilan korjaantumisella. Tähän tähdätään myös Hoitava Hengitys -harjoitteilla, joskin Hoitava Hengitys -harjoitteisiin kuuluu hengitysharjoitusten lisäksi nielua avartava kielijumppa.

Unihengitys -pilottikurssi sekä Livtec Recovery -mittaukset

Vaikka Hoitava Hengitys -kurssilaisten kertomukset kuorsauksensa hiljenemisestä sekä unenlaatunsa paranemisesta vakuuttavat sekä minut että heidät itsensä, ulkopuoliset voivat kaivata pitävämpiä todisteita. Tulosten mittaamiseen tarjoutui tilaisuus Livtec Recovery Hyvinvointianalyysin avulla.

Livtec Recovery -laite mittaa stressitasoa, palautumista sekä unenlaatua lääketieteellisesti hyväksytyllä Bittium Faros EKG -anturilla. EKG-pohjainen analyysi mahdollistaa myös kohonneen uniapneariskin tunnistamisen.

Lähdimme hakemaan sopivia pilottikurssilaisia yhdessä Livtec -hyvinvointimittauksia tekevän työfysioterapeutti Anne-Mari Lindholmin (Suuntima) kanssa. Haimme ryhmään henkilöitä, joilla oli haasteita nukkumisen kanssa ja jotka mahdollisesti tiesivät kuorsaavansa ja epäilivät itsellään uniapneaa. Mukaan lähti kolme naista ja kaksi miestä, iältään 37-57 vuotiaita. Ryhmäläisistä neljä kävi läpi koko 4-5 viikkoa kestävän kurssin harjoitteluineen ja mittauksineen.

Osallistujat suorittivat Annen ohjausten mukaan kahden vuorokauden mittaiset Livtec-mittaukset sekä kurssin alussa että lopussa. Itse pidin kurssilaisille unihengitystä käsittelevän aloitusluennon sekä ohjasin hengitysharjoituksia ja kieli-/nielujumppaa. Ohjauskertoja pidettiin etäyhteydellä kurssin aikana kaikkiaan yhdeksän. Näiden lisäksi kurssilaisten oli määrä tehdä harjoitteita itsenäisesti päivittäin. Kaikilla tavoite ei välttämättä täyttynyt kiireisen elämäntilanteen tai sairastumisen vuoksi.

Livtec-mittausten lisäksi kurssilaiset täyttivät sekä kurssin alussa että lopussa itsearviointilomakkeen, jossa kartoitettiin heidän päiväaikaisia hengitystapojaan sekä unen aikaisia tapahtumia, kuten mahdollista suun kautta hengittämistä, kuorsausta, heräilyjä jne. Kurssilaiset antoivat kullekin häiriintyneestä hengityksestä kertovalle merkille sen esiintymisen yleisyyttä kuvaavan arvosanan.

Tulokset

Sekä hengityksen itsearviointikyselyn sekä Livtec-mittausten tulokset paranivat kaikilla kurssilaisilla. Tämä tarkoitti mm. hengitystapojen kohentumista, kuten suuhengityksen muuttumista nenähengitykseksi, kuorsauksen, nenän tukkoisuuden, suun kuivumisen, aamuisen kurkun karheuden ja yöllisten heräilyjen vähenemistä sekä päiväaikaisen virkeyden lisääntymistä. Livtec-mittauksen mukaan jokaisen kohdalla uniapnean riskiä kuvaava SA score pieneni.

Kaikki nämä upeat tulokset saavutettiin siis hengitystapojen korjaamisella sekä 4-5 viikon ajan tehtyjen hengitysharjoitusten sekä kielijumpan avulla.

Jokainen osallistuja luonnollisesti innostui tuloksista siinä määrin, että jatkavat harjoituksia ja hoitavan hengityksen ylläpitämistä myös kurssin jälkeen.

Haluaisitko myös Sinä saada luonnonmukaista lievitystä kuorsaukseen ja uniapneaan?

Unen- ja elämänlaatua parantavia HH -harjoitteita opit Hoitava Hengitys sekä Unididge-kursseilla.

Kaikki tulevat tapahtumat löydät täältä.

Listan eri puolilla Suomea toimivista Hoitava Hengitys -ohjaajista löydät täältä. 

Omatoimiseen harjoitteluun voit tilata Unihengitys-verkkokurssin tai breaTHIN-setin ohjeineen. Tilaa täältä.

Taulukossa kurssin kokonaisuudessaan käyneiden parantuneet tulokset:

Jaa blogi!