fbpx

Hoitavan Hengityksen taustalla Buteyko-menetelmä

Hoitavan Hengityksen taustalla Buteyko-menetelmä 2019-11-06T10:37:45+02:00

Buteyko-menetelmä

Hoitavan Hengityksen teoria pohjaa tutkittuun Buteyko-menetelmään.

Buteyko-menetelmän kehitti ukrainalaissyntyinen lääkäri Konstantin Buteyko (1923-2003), joka opiskeli lääkäriksi Moskovassa 1950-luvulla. Hän tarkkaili kuolevien ihmisten hengitystä ja totesi näiden hengitysvolyymin suurenevan terveydentilan huonontuessa. Hän itse myös sairasti vakavaa verenpainetautia ja siihen liittyviä kovia päänsärkyjä. Mitatessaan omaa hengitysvolyymiaan hän sai todeta myös sen olevan liian suurta normaalin hengitykseen nähden.

Buteyko pohti, että mikäli hengitysvolyymi suurenee aina sairauden edetessä, voisiko asetelman kääntää toisinpäin? Voisiko hengitystä tietoisesti pienentämällä saada aikaan terveydentilan kohenemista? Hän testasi tätä itsellään ja hengitysharjoitusten avulla sai pienennettyä hengitysvolyyminsa normaaliksi. Tässä vaiheessa hänen päänsärkynsä olivat lakanneet ja verenpaine normalisoitunut.

Tämän havainnon jälkeen hän omisti koko ammatillisen uransa menetelmän kehittämiseen, tutkimiseen ja eteenpäin opettamiseen. Hän opetti menetelmän tuhansille potilailleen ja 200 lääkärikollegalleen. Neuvostoliitossa tehtiin menetelmästä myös kliinisiä tutkimuksia.

Länsimaihin menetelmä levisi 1990-luvun alussa, jolloin professori Buteykon oppilas Alexander Stalmatsky koulutti Australiassa ensimmäisiä länsimaisia Buteyko-ohjaajia. Australia oli ensimmäinen länsimaa, jossa järjestettiin kliininen tutkimus astmaatikoille vuonna 1994. Lisää Buteyko-menetelmästä tehdyistä tutkimuksista voi lukea mm. tästä.

Suurin osa tutkimuksista on tehty astmapotilailla. Tämän johdosta Iso-Britannian terveysviranomaiset ovat antaneet virallisen hyväksynnän Buteyko-menetelmälle astman täydentävänä hoitomuotona. Astmaatikkojen lisäksi Buteyko-menetelmästä ovat hyötyneet merkittävästi myös mm. uniapneetikot, kuorsaajat sekä kroonisesta tukkoisuudesta tai paniikkihäiriöstä kärsivät.

Professori Buteyko itse testasi menetelmää hyvin laajalla potilasryhmällä, jotka kukin kärsivät mitä erilaisimmista sairauksista. Menetelmästä hyötyivät niin Tsernobylin säteilyonnettomuuden uhrit kuin AIDS-potilaatkin.

Myös tämän päivän Buteyko-ohjaajilla on monenlaisista vaivoista kärsiviä asiakkaita ja myös itsensä täysin terveiksi kokevat voivat hyötyä menetelmän elimistön happitilannetta parantavasta vaikutuksesta.

Hoitava Hengitys eroaa Buteyko-menetelmästä hieman. Teoria perustuu samaan ajatukseen hiilidioksidin merkityksestä ja myös hengitysharjoitukset ovat osittain samoja kuin Buteyko-menetelmässä. Osittain harjoitukset ovat lempeämpiä ja lähtökohdiltaan erilaisille harjoittelijoille turvallisempia. Hoitava Hengitys katsoo hengityksen häiriöitä hieman laajemmin ja pyrkii normalisoimaan liikahengityksen lisäksi myös epäsäännöllisen, tai muulla tavoin häiriintyneen hengityksen.

LinkedIn
Share