Pitkittyneen koronataudin oireet eivät välttämättä johdu taudin aiheuttamista elinvaurioista, vaan kyse voi olla hyperventilaation eli liikahengityksen oireista.

Osa Covid-19 -taudin sairastaneista kärsii pitkittyneistä oireista, joita on listattu yli 200 erilaista.  Yleisimpiä oireista ovat uupumus, hengenahdistus, sydämen tykytykset, nivelkivut ja unihäiriöt sekä kognitiiviset häiriöt eli ns. aivosumu. Syitä pitkittyneille oireille voi olla useita, mm. psyykkiset tekijät.

On ymmärrettävää, että tautiin liitetyt uhkakuvat ja sen leviämisen estämisen nimissä tehdyt eristämiset sekä muut rajoitustoimet aiheuttavat pelkoja, yksinäisyyttä sekä taloudellista epävarmuutta. Pelot ja ahdistus virittävät keskushermoston suojaamaan elimistöä, jolloin tuloksena voi olla ylivirittyneisyys, joka voimistaa ahdistusta ja lisää unihäiriöitä. Näiden tuoma kuormitus voi synnyttää toiminnallisia jälkioireita tai -häiriöitä, joilla tarkoitetaan todellisia fyysisiä ja neurologisia oireita, joille ei löydy selkeää elimellistä syytä.

Tutkijat esittävät, että pitkään jatkuvien hengitysongelmien taustalla ei aina ole keuhkojen tai muiden elinten vauriot, vaan syynä voivat yksinkertaisesti olla pallealihaksen heikkous sekä hyperventilaatio, eli liikahengitys. Nämä tekijät voivat synnyttää ns. long covidiksi määriteltyjä oireita myös silloin, kun itse tauti on ollut lievä.

Uutiset terveydenhuollon kuormittumisesta voivat lisätä pelkoa ja viivästyttää tai kokonaan estää avun hakemista ja saamista, jolloin oireet pitkittyvät entisestään. Siksi on hyvä tietää, että oireita voi lievittää myös omin avuin, tai hengitysohjaajan ohjauksessa.

Professori Buteyko esitti teorian piilevästä, mutta kroonisesta liikahengityksestä, joka on edelleen huonosti tunnettu ilmiö, mutta joka koskettaa paljon luultua useampia. Ilmiön yleisyyden ymmärtää, kun tietää, että yksi tärkeimmistä syistä liikahengitykselle on stressi. Liikahengitystä aiheuttaa myös vääränlaiset hengitystavat (suuhengitys) johon johtaa mm. optimaaliseen hapensaantiin liittyvät väärät käsitykset.

Stressaantuneen ihmisen hengitys on usein kiihkeää ja pinnallista, jolloin pallealihas kiristyy ja heikkenee. Kiihkeä hengitys häiritsee hengityskaasujen tasapainoa, jolloin hiilidioksidin sietokyky heikkenee. Tällöin pienikin hiilidioksidin lisäys (esim. liikunta tai kasvomaskin käyttö) saa hengityksen entisestään kiihtymään ja pahentamaan liikahengitystilaa. Tuloksena ovat moninaiset hyperventilaation, eli liikahengityksen oireet kuten huimaus, hengästyminen, hengenahdistus, sydämen tykytys, uupumus, hikoilu, ärtymys ja keskittymiskyvyttömyys.

Olipa kyse koronataudin tai stressin aiheuttaman liikahengityksen pitkittyneistä oireista, apua oireisiin saadaan hengitystä harjoittamalla.

Hoitava Hengitys -harjoitteiden avulla:

  • Rauhoitetaan kiihtynyt hengitys, jolloin myös mieli rauhoittuu.
  • Tasapainotetaan hengityskaasuja ja parannetaan hiilidioksidin sietokykyä.
  • Korjataan hengitystekniikkaa.
  • Vahvistetaan hengityslihaksia sekä nielua auki pitäviä lihaksia, eli tehdään tilaa hengitykselle.

Kyse ei ole pikaisesta taikatempusta, vaan hengityksen tasapainottaminen tulee tehdä pitkäjänteisesti ja lempeästi. Maltillisesti edeten eheytetään kokonaisvaltaisesti niin fyysistä kuin psyykkistäkin terveyttä.

Lue lisää Monitieteellisen hengitysterveyden konferenssissa Breathe 2022 puhuneiden Buteyko-ohjaajien sekä muiden asiantuntijoiden näkemyksiä hyperventilaation yhteydestä pitkittyneen koronataudin oireiluun.
Harjoitteita opit Hoitava Hengitys ja Unididge-kursseilla sekä ohjauksissa.

Kaikki tulevat tapahtumat löydät täältä.

Listan eri puolilla Suomea toimivista Hoitava Hengitys -ohjaajista löydät täältä. 

Omatoimiseen harjoitteluun voit tilata Unihengitys-verkkokurssin tai breaTHIN-setin ohjeineen. Tilaa täältä. 

Apua pitkittyneen koronataudin oireisiin saat näistä linkeistä:

Tukkoisen nenän avausohjeet löytyvät täältä.

Rauhallisen, stressiä lievittävän hengitysharjoituksen ohjeet löydät täältä.

Ota hengityskaasut hyötykäyttöön mm. hyminähengitysharjoituksella.

Koulutettujen Hoitava Hengitys -ohjaajien yhteystiedot löydät täältä.

Itsenäisen harjoittelun oppaaksi voit tilata HH-tuotepaketin, joka koostuu hyperventilaation syitä ja seurauksia avaavasta Hoitava Hengitys e-kirjasta, hengityksen harjoittamisen apuvälineet sisältävästä breaTHIN -setistä sekä Videokansiosta, josta löytyy ohjevideot kaikkiin harjoituksiin. 

Lue lisää pitkittyneen flunssan ja koronataudin oireista.

Jaa blogi!