Optimaalista hengitystä tavoitellessa ei tule keskittyä pelkästään keuhkojen tai alempien ilmateiden toimintaan. Hyvän hengityksen mahdollistajina toimivat yllättävän merkittävässä roolissa myös nenä sekä kieli. Aikaisemmissa blogeissani olen käsitellyt nenän tärkeitä, joskin aliarvostettuja tehtäviä.

Tämä artikkeli käsittelee kielen vähintään yhtä merkittävää asemaa hyvän hengityksen mahdollistajana.

Kieli muokkaa ruokaa, puhetta ja hengitystä

Kielen monipuolinen lihastyö muokkaa, pyörittelee ja liikuttelee jokaista suupalaa ja on näin ensimmäinen osa ruuansulatusjärjestelmää. Kieli myös ahkeroi väsymättömästi aina kun tuotamme puhetta. Mikäli puheen tuotossa on ongelmia, puheterapeuttien katse suuntautuu ensimmäisenä kieleen ja sen toimintaan.

Jo ennen puheen kehitystä vastasyntyneen vauvan kielen toiminnalla ja oikealla asennolla on merkittävä vaikutus lapsen ravinnon saantiin, hengitykseen ja terveyteen.

Kireä kielijänne

Lienee normaali käytäntö kaikissa synnytyssairaaloissa, että vastasyntyneeltä tarkistetaan kielijänteen kireys. Kielijänne on kielen alapuolella pystysuunnassa näkyvä ohut kalvo. Se kulkee suunpohjasta kielen pohjaan ja jatkaa siitä kielen ympäri. Se liittää kudoksia toisiinsa ja mahdollistaa kudosten välisen liikkeen sekä säilyttää kielen perusjännitystä lihaksen rentoutuessa.

Liian kireä kielijänne voi olla esteenä onnistuneelle imetykselle. Kieli ei tällöin pysty tekemään rintaa lypsävää liikettä, jolloin imeminen on työlästä rasittaen sekä vauvaa että äidin rintaa. Kireä kielijänne on esteenä myös oikealle nielemistekniikalle ja myöhemmin kielijänteen kireys haittaa lapsen puheen kehitystä sekä artikulaatiota.

Lisäksi kielen rajoittunut liike estää sitä asettumasta oikeaan lepoasentoonsa, eli vasten yläkitalakea. Kielen virheellisellä asennolla voi olla dramaattiset vaikutukset niin lapsen tulevaan terveyteen kuin ulkonäköönkin.

Kieli muotoilee kasvot ja hengitystiet

Mikäli kielen liikelaajuus on riittävä ja kielen lihakset riittävän vahvat, kieli hakeutuu automaattisesti levossa ollessaan vasten yläkitalakea. Tämä auttaa kasvavan lapsen kasvojen luuston oikeaa kehitystä ja tuo suotuisaa vaikutusta sekä terveydellisesti että ulkonäöllisesti.

Kielen ollessa yläleuan luuston ”muottina”, siitä tulee riittävän laaja suoralle hammasrivistölle – ja mikä tärkeintä – riittävän laaja kielelle itselleen.

Kun lapsi hengittää nenän kautta, on todennäköistä, että kieli on oikeassa paikassaan muotoilemassa yläleukaa. Mikäli lapsi hengittääkin suun kautta, kieli asettuu suussa virheellisesti keski- tai ala-asentoon.

Ilman kielen muotoilevaa vaikutusta suuontelo jää liian pieneksi ja kieli joutuu ottamaan tilaa ilmateiltä. Ilmateiden ahtaus ja suuhengitys aiheuttavat mm. kuorsausta ja unenaikaisia hengityshäiriöitä. Näiden seurauksena tiedetään olevan mm. lasten ylivilkkautta, keskittymisvaikeuksia ja yökastelua.

Terveyshaittojen lisäksi virheellisestä kielen asennosta seuraa vaikutuksia myös ulkonäköön. Kasvojen luusto valahtaa alaspäin ja sivuprofiilista tulee kupera. Pieni alaleuka on tunnetusti yksi uniapnean riskitekijöistä.

Näitä ongelmia kannattaa ennaltaehkäistä varmistamalla, että lapsi hengittää nenän kautta ja että kielen asento on oikea. Tällöin voidaan välttyä myös liikahengittämisen aiheuttamilta ongelmilta.

Oheinen kaavio kuvaa lapsuuden aikaisen suuhengityksen seurauksena käynnistyvää ongelmien vyyhtiä.

Myös aikuisen kielen paikka on yläkitalaessa

Vaikka kiihkein kasvukausi on aikuisilla jo takanapäin, kielen paikka on edelleen vasten yläkitalakea. Kitalaessa sijaitsee runsaasti hermopäätteitä, joiden kuuluu saada kielen antamaa hierontaa.

Kieli myös antaa ”nosteen” pään asennolle ja voi jopa auttaa eteenpäin työntyneen pään asennon korjaamisessa. Aiheesta kertoo lisää myofunktionaalinen terapeutti Sarah Hornsby tällä videolla.

Liian kapeaksi jäänyt yläleuka tarkoittaa myös poskionteloiden sekä nenän rakenteiden pienentynyttä tilaa. Tämä tuo omat ongelmansa ylähengitysteiden toimivuuteen. Kotikonstein kitalaki voi myös aikuisilla laajentua hieman, kun kieltä tuodaan systemaattisesti sitä vasten.

Vinkit terveelliseen arkihengitykseen sekä opastuksen unenlaatua parantaviin harjoitteisiin saat koulutetuilta Hoitava Hengitys -ohjaajilta. Listan eri paikkakunnilla toimivista ohjaajista löydät täältä.
Omatoimiseen harjoitteluun voit tilata HH-tuotepaketin. Kattava tuotepaketti käsittää e-kirjan, hengityksen harjoittamisen apuvälineet sisältävän breaTHIN-setin sekä Videokansion, jonka ohjevideoiden avulla voit tehdä harjoitteita ohjatusti. Tilaa täältä.
Jaa blogi!