Ammatillista lisäosaamista

Ammatillista lisäosaamista 2018-06-25T11:15:18+00:00

Hoitava Hengitys -koulutukset tarjoavat ammatillista lisäosaamista terveyden- ja hyvinvoinnin alalla toimiville. Menetelmä antaa uusia näkökulmia hengityksen fysiologian ymmärtämiseen sekä työkaluja, joilla monenlaisia asiakkaita voidaan auttaa.

Liikahengittäminen ilmiönä on tuttu hengitysongelmaisten parissa työskenteleville, mutta keinot heidän hoitamisekseen ovat olleet vaatimattomat. Hoitava Hengitys vastaa tähän tarpeeseen.

Huom! Tarpeiden mukaan räätälöidyn koulutuksen voi myös tilata oman työyhteisön sekä asiakkaiden hyödyksi.

Tämän hetkinen koulutustarjonta

20.9.2018 Hoitava Hengitys -koulutus JYVÄSKYLÄN KESÄYLIOPISTOSSA

Hengityksen häiriöt ovat yleisiä ja toimivia työkaluja häiriöiden korjaamiseksi kaivataan. Tutkittuun Buteyko-menetelmään pohjautuva Hoitava Hengitys HB ® vastaa tähän tarpeeseen. Kiinnostus menetelmää kohtaan kasvaa niin [...]

Hoitava Hengitys HB ® -ohjaajakoulutus

Hoitava Hengitys -ohjaajia tarvitaan Liikahengittäminen sekä muut hengityshäiriöt ovat yleisiä ja niiden aiheuttamien oireiden kirjo laaja-alainen. Työkaluja hengityshäiriöiden hoitoon kaivataan kipeästi. Tähän tarpeeseen vastaa [...]